Q8 Formula Truck kopen Euro 4, 5 en 6 motoren met DPF (2024)

8 artikel(en)

Van hoog naar laag sorteren

per pagina

 • Q8 Formula Truck 7000 15W-40

  Q8 Formula Truck 7000 15W-40

  Synthetische dieselmotorolie geschikt voor de meeste Euro IV, V en VI motoren.

  Toepassingen Q8 Formula Truck 15W-40
  • Q8 Formula Truck 7000 voor Euro IV, Euro V en Euro VI dieselmotoren uitgerust met een roetfilter (DPF) of katalytische nabehandelingssystemen (zoals SCR) die werken op diesel met laag zwavelgehalte (50 ppm of minder) en onder zware bedrijfsomstandigheden.
  • Beste in-class biobrandstof compatibiliteit voor uitstekende koude starteigenschappen.
  • Verlengde olieverversingsintervallen zoals aangegeven door de OEM voor dieselolie van hoge kwaliteit kunnen worden toegepast. Verlengde olieverversingsintervallen zoals door de fabrikant aangegeven voor deze motor/olie combinatie kunnen toepast worden.
  • Voor ACEA E9 en API CK-4, CJ-4 en CI-4 toepassingen.

  Hoogwaardige synthetische motorolie met laag sulfaatas-, fosfor- en zwavelgehalte (Low SAPS) ontworpen voor de smering van de nieuwste Euro VI motoroen.

  Meer info

  Vanaf:Excl. BTW:€92,63 Incl. BTW:€112,08

 • Q8 F Truck 7000 FE 10W-30

  Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30

  Hoogwaardige synthetische motorolie met laag sulfaatas-, fosfor- en zwavelgehalte (Low SAPS) ontworpen voor de smering van de nieuwste Euro VI motoren.

  Toepassingen Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30

  Voor Euro IV, Euro V en Euro VI dieselmotoren uitgerust met een roetfilter (DPF) of katalytische nabehandelingssystemen (zoals SCR) die werken op diesel met laag zwavelgehalte (50 ppm of minder) en onder zware bedrijfsomstandigheden.

  Beste in-class biobrandstof compatibiliteit voor uitstekende koude starteigenschappen.

  Verlengde olieverversingsintervallen zoals aangegeven door de OEM voor dieselolie van hoge kwaliteit kunnen worden toegepast.

  Voor ACEA E9 en API CK-4, CJ-4, CI-4+ en CI-4 toepassingen.

  Meer info

  Vanaf:Excl. BTW:€94,45 Incl. BTW:€114,28

 • Q8 F Truck 8500 10W-40

  Q8 Formula Truck 8500 10W-40

  Hoogwaardige synthetische olie voor zware motoren met een laag gehalte aan sulfaatas, fosfor en zwavel (Low SAPS) ontworpen voor de smering van de nieuwste Euro VI-motoren.

  Toepassingen Q8 Formula Truck 8500 10W-40

  Voor Euro IV, Euro V en Euro VI dieselmotoren uitgerust met een roetfilter (DPF) of katalytische nabehandelingssystemen (zoals SCR) die op laagzwavelige diesel (50 ppm of lager) en onder zware omstandigheden opereren.

  Verlengde verversingsintervallen zoals aangegeven door de OEM voor hoge kwaliteit dieselmotorolie kan worden toegepast

  Voor ACEA E6, E7, E9 en API CJ-4 toepassingen.

  Meer info

  Vanaf:Excl. BTW:€94,70 Incl. BTW:€114,59

 • Q8 T860 10W-40

  Meer info

  Vanaf:Excl. BTW:€95,45 Incl. BTW:€115,49

 • Q8 F Truck 8700 FE 5W-30

  Q8 Formula Truck 8700 FE 5W-30

  Ultra hoog performant synthetische brandstof besparende Heavy Duty motorolie met een laag sulfaatas, fosfor en zwavel gehalte (Low SAPS) ontworpen voor de smering van de nieuwste Euro VI-motoren.

  Toepassingen Q8 Formula Truck 8700 FE 5W-30

  Voor Euro IV, Euro V en Euro VI dieselmotoren uitgerust met een roetfilter (DPF) of katalytische nabehandelingssystemen (zoals SCR) die op laagzwavelige diesel (50ppm of minder) en onder zware omstandigheden opereren.

  Best in-class biobrandstof compatibiliteit voor uitstekende koude start eigenschappen.

  Voor verbetering van brandstofbesparing tot 1,3%.

  Verlengde olie verversingsintervallen zoals aangegeven door de OEM voor hoge kwaliteit diesel motor olie kunnen worden toegepast

  Voor ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9 en API CJ-4-toepassingen.

  Meer info

  Vanaf:Excl. BTW:€118,50 Incl. BTW:€143,39

 • Q8 F Truck 8900 FE 5W-30

  Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30

  Ultra krachtige synthetische brandstofbesparende motorolie met laag sulfaatas-, fosfor- en zwavelgehalte (Low SAPS) ontworpen voor de smering van de nieuwste Euro VI-motoren.

  Toepassingen Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30

  Voor Euro IV-, Euro V- en Euro VI-dieselmotoren uitgerust met een roetfilter (DPF) of katalytische nabehandelingssystemen (zoals SCR) die werken op laagzwavelige diesel (50 ppm of minder) en onder zware bedrijfsomstandigheden.

  Beste in-class biobrandstof compatibiliteit voor uitstekende koude starteigenschappen.

  Voor ACEA E6, E7, E9 en API CK-4-toepassingen.

  Meer info

  Vanaf:Excl. BTW:€122,25 Incl. BTW:€147,92

 • Q8 F Truck 8600 10W-40

  Q8 Formula Truck 8610 10W-40 voorheen Q8 Formula Truck 8600 10W-40

  Ultra hoog performante synthetische motorolie met een laag gehalte sulfaatas, fosfor en zwavel (Low SAPS) ontworpen voor de smering van de nieuwste Euro VI motoren.

  Toepassingen Q8 Formula Truck 8610 10W-40

  Voor Euro IV, Euro V en Euro VI dieselmotoren uitgerust met roetfilter (DPF) of katalytische nabehandelingssysteem (zoals SCR) die op laagzwavelige diesel (50 ppm of lager) en onder zware zware omstandigheden opereren.

  Hoogste TBN (13mg KOH/g) in zijn klasse voor een uitstekende beheersing tegen vorming van zuren en lange onderhoudsintervallen.

  Voor ACEA E4 toepassingen waar een hoge TBN vereist is.

  De beste in zijn klasse ivm bio-brandstof compatibiliteit voor uitstekende koude start eigenschappen

  Verlengde verversingsintervallen, zoals aangegeven door de constructeur voor hoge kwaliteits diesel motorolie, kunnen worden toegepast.

  Voor ACEA E4, E6, E7, E9 en API CJ-4 toepassingen.

  Meer info

  Vanaf:Excl. BTW:€125,45 Incl. BTW:€151,79

 • Q8 F Truck 8800 FE 5W-30

  Q8 Formula Truck 8800 FE 5W-30

  Ultra hoog performante synthetische brandstofbesparende heavy duty motorolie met laag sulfaatas, fosfor en zwavel gehalte (Low SAPS) ontworpen voor de smering van de nieuwste Euro VI-motoren.

  Toepassingen Q8 Formula Truck 8800 FE 5W-30

  Voor Euro IV, Euro V en Euro VI dieselmotoren uitgerust met een roetfilter (DPF) of katalytische nabehandelingssystemen (zoals SCR) die op laagzwavelige diesel (50 ppm of lager) en onder zware omstandigheden werken.

  De beste in zijn klasse wat betreft bio-brandstof compatibiliteit voor uitstekende koude start eigenschappen.

  Voor ACEA E4, E6, E7, E9 en API CJ-4 toepassingen.

  Low SAPS doch hoge TBN voor lange onderhoudsintervallen.

  Meer info

  Vanaf:Excl. BTW:€125,45 Incl. BTW:€151,79

8 artikel(en)

Van hoog naar laag sorteren

per pagina

Q8 Formula Truck kopen Euro 4, 5 en 6 motoren met DPF (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated:

Views: 5895

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.